Baňkování - nejnovější fakta (SR 2024)

Kurz Bankování pro fyzioterapeuty

Systematický přehled zkoumal účinnost baňkování při léčbě bolesti dolní části zad (LBP). Bylo zjištěno, že baňkování může významně zlepšovat bolest a disabilitu spojenou s LBP.

Zahrnutých bylo jedenáct studií s celkem 921 účastníky, přičemž byly posuzovány jako vysoce až středně kvalitní. Výsledky ukázaly, že baňkování má významný účinek na snížení bolesti, zvláště v období 2–8 týdnů po aplikaci. Avšak nebylo pozorováno trvalé zlepšení bolesti po jednom měsíci a 3–6 měsících. Dále bylo zjištěno, že mokré baňkování je účinnější než suché baňkování. Zajímavým zjištěním je, že aplikace baňkování na akupunkturní body měla výraznější pozitivní dopad na bolest než aplikace na oblast dolní části zad.

 

Z hlediska léčby chronické bolesti zad a nespecifické chronické bolesti zad studie ukázaly, že baňkování nemělo statisticky významný účinek na zlepšení těchto stavů. Přesto bylo baňkování hodnoceno jako účinnější ve srovnání s medikamentózní terapií a standardní péčí ve snižování bolesti. Je tedy vhodnější jej využívat spíše u akutních bolestí zad. Baňkování také zaznamenalo významné zlepšení senzorické a emoční bolesti ihned, po 24 hodinách a 2 týdny po aplikaci.

Pro potvrzení skutečných terapeutických účinků baňkování by bylo vhodné použít objektivní hodnocení bolesti. Další studie by měly být navrženy s normalizovanými postupy baňkování, specifikujícími sezení léčby, frekvenci, typy baňkování a místa léčby.

 

Většina výzkumů se orientuje na účinky klasického baňkování, které známe především z východní medicíny. My v RockTape se snažíme sledovat jak tyto výzkumy, tak zároveň zahrnout tuto metodu modulace bolesti do širšího kontextu chápání bolesti a práce s klientem. Proto využíváme jak různé typy podtlaků, tak pasivní i aktivní možnosti terapie s baňkami, kde hýbeme jak s baňkou, tak případně danou končetinou/částí těla. Snažíme se tak mnohdy vést “rozhovory s mozkem” pro čištění kortikálních map a provádění “bezpečného” pohybu.

 

Více na našich kurzech RockPods.

 

ZHANG, Zixin, et al. The effectiveness of cupping therapy on low back pain: a systematic review and meta-analysis of randomized control trials. Complementary Therapies in Medicine, 2024, 103013.