Pohybový specialista

.

Lidský pohyb

Pro lidský pohyb neexistuje „jedna ideální šablona“, spíše existuje mnoho „lidských variabilit“, díky kterým můžeme dosáhnout stejných pohybových cílů.

Důležitější než stereotypní standardy a měření „ideálních“ pohybů je poskytnout KOMPLEXNÍ strategii pro screening pohybu tím, že se podíváme na člověka komplexně, jako na celek, včetně jeho prostředí a unikátních „částí“.

FMT Movement Specialist (pohybový specialista) je rozdělen do dvou dní, kdy v prvním dni se věnujeme vědomému pohybu a v druhém dni podvědomému pohybu.

V rámci obou dní se soustředíme na ovlivnění pohybu zaměřením se na 3 hlavní části: ovlivnění mozku, měkkých tkání a mechaniky.

V ceně kurzu jsou zahrnuty pomůcky (RockBand, RockBalls, RockFloss, slidery a dvoubodový diskriminátor) v celkové hodnotě 2 500 Kč.

 

Vědomý pohyb

Certifikace FMT Movement Specialist je navržena tak, aby pomohla zdravotnickým a fitness profesionálům naučit se bezpečné, jednoduché a účinné taktiky pro screening a hodnocení „vědomých“ pohybových vzorců. Účastníci se naučí několik rychlých screeningů a vyhodnocování pohybu spolu s taktikami a strategiemi korekčních cvičení „vědomého“ pohybu – hlubokého dřepu.

V rámci kurzu používáme různé intervenční nástroje (masážní míčky, cvičební gumy, pěnové válce a další pomůcky) pro ovlivnění pohybu a programování funkční výkonnosti. Představíme využití technologie digitální analýzy pohybu, která ukáže, jak zvýšit objektivitu při hodnocení lidského pohybu. 

Příklad/ukázka části kurzu

Zaměření se na oblast nohy při dřepu:

 • Praktický screening a hodnocení klienta – konzistentní/nekonzistentní pohyb, specifická práce s určitým typem člověka, vyšetření neurologická (mozek), střední linie a vyšetření mechaniky
 • Zvolení vhodných taktik pro daného klienta
 • Mechanická příprava – mobilita, stabilita
 • Nácviky mobilizací kloubů a měkkých tkání
 • Automobilizační techniky
 • Taktiky pro zlepšování lokální a globální stability
 • Edukace
 • Re-testy


Cíle prvního dne kurzu
Po absolvování kurzu budou jeho účastníci schopni:

 • Definovat a porovnávat vědomé a podvědomé strategie hodnocení pohybu a tréninku.
 • Definovat a vyhodnotit psychologické/osobnostní rysy klienta, které ovlivňují lidský pohyb.
 • Porovnat a zvolit metody mozkového (neurologického) vs. mechanického screeningu a vyhodnocovat „vědomý“ pohyb.
 • Zhodnotit a zdůvodnit význam a využití středové (core) kontroly pro zlepšení efektivity a efektnosti „vědomého“ pohybu.
 • Pochopit a diskutovat o využití digitální analýzy pohybu k objektivnímu zachycení lidského pohybu.
 • Nastínit faktory, které přispívají k efektivnímu pohybovému výkonu .
 • Kriticky zhodnotit a předvést terapeutickou pohybovou taktiku s kompresní gumou, pěnovými válci a cvičebními gumami.  
 • Zhodnotit a zdůvodnit rozdíly mezi nervovými a somatickými omezeními (vlivy mozku a tkání) na vědomý lidský pohyb.
 • Rozumět a být schopni aplikovat model myofasciálního řetězení (FASCIAL ANATOMY).
 • Definovat, diskutovat a orientovat se v neuroanatomii fasciálního subsystému.
 • Identifikovat a demonstrovat techniky pozorování pohybu za účelem zjištění špatných pohybových vzorů.
Podvědomý pohyb

Ve druhém dni se zaměříme na podvědomý pohyb. Účastníci se naučí několik screeningů a hodnocení spolu s několika korekčními strategiemi k ovlivnění „podvědomých“ pohybů dýchání a chůze.

Budou probírána a procvičována témata, jako kognitivní uvědomění, neurologická kontrola, kontrola střední linie a mechanická kontrola a taktická intervence. Praktický část zahrnuje vyšetření, nácvik pohybů a korekční techniky.

Kurz je určen pro pracovníky v oblasti zdraví a fitness se všemi úrovněmi předchozích zkušeností s pohybovým screeningem.

Praktická zaměření v návaznosti na 1. den kurzu:

 • Vyšetření a hodnocení dechu
 • Propojení dechu a podvědomého pohybu (chůze)
 • Práce s dechem a jeho trénink
 • Vyšetření a hodnocení chůze, zaměření se na mechaniku, koordinaci a pružnost pohybu a na střední linii
 • Korekční taktiky pro podvědomý pohyb v rámci stimulace mozku, ovlivnění mechaniky a prací se střední linií
 • Praktická pohybová cvičení v závislosti na předchozích vyšetřeních a na typu klienta
 • Edukace
 • Re-testy


Cíle druhého dne kurzu
Po absolvování kurzu budou jeho účastníci schopni:

 • Posoudit vliv podvědomých schopností na jednoduché lidské pohybové vzorce.
 • Představit a vyhodnotit strategie pro screening a hodnocení dýchání.
 • Začlenit výsledky screeningu/hodnocení dýchání do korekčních taktik.
 • Porovnat metody hodnocení koordinace a rovnováhy ve vztahu k podvědomým pohybovým vzorcům (cílový pohyb = chůze).
 • Identifikovat a analyzovat dysfunkce řízení středové linie s ohledem na chůzi a dýchání.
 • Zhodnotit rozdíly mezi kloubní asociací a disociací
 • Kriticky zhodnotit a demonstrovat snahu o rekvalifikaci chůze pomocí různých cvičebních nástrojů pro mobilitu/motorickou kontrolu.
 • Kriticky zhodnotit a demonstrovat snahu o rekvalifikaci dýchání pomocí různých cvičebních pohybových/motorických kontrolních nástrojů.
Natočené materiály pro kurzisty

Natočili jsme pro kurzisty praktické shrdnutí z každého dne kurzu Pohybový specialista. Vědomý a podvědomý pohyb rozebíráme pomocí score karty, kterou obdržíte na kurzu. Na natočených ukázkách se můžete podívat na využití těchto poznatků v praxi.

Praxe je rozdělena do dvou videí, ve kterých ukazujeme jak testování, jeho zápis do score karty a vyhodnocení, tak následné využití intervenčních technik. Tato videa by vám měla připomenou a ucelit informace z kurzu a pomoci s přenesením nabytých informací do praxe.

Tato přes hodinu dlouhá videa mohou kurzisté využít po registraci a uplatnění slevového kódu za pouhých 500,-.

Organizace kurzu

Tento kurz pořádáme pouze individuálně. Pokud máte zájem, tak nás prosím kontaktujte a my přijedeme přímo za vámi do rehabilitačního centra, kliniky, nebo tělocvičny. 

Cena se odvíjí podle počtu účastníků. Veškeré detaily doladíme společně. 

Přihláška na „Pohybový specialista“

Údaje o účastníkovi
Celkem k zaplacení
50 000 Kč
Veškeré platební údaje naleznete v e-mailu po vyplnění přihlášky.
Cena kurzu je uvedena vč. DPH 21 %.