RockTape - kurzy tejpování

Pokud se chcete naučit pracovat s kineziologickými tejpy, nebo se v práci s nimi zdokonalit a získat mezinárodně uznávaný certifikát, tak jste na správném místě.

Kurzy RockTape probíhají po celém světě a jsou jedinečné hlavně díky spojení odborníků od USA až po Austrálii! Jsou založeny na dostupných výzkumech nejen o tejpování v kombinaci se zkušenostmi odborníků z mnoha zemí. Navíc se během nich pracuje se s těmi nejlepšími tejpy! To vše v přátelské a uvolněné atmosféře.

Tejpování Basic (základní kurz) a Advanced (pokročilý kurz)

Kurzy jsou rozděleny do 2 dní na FMT Basic, tedy základní kurz tejpování a FMT Advanced, tedy pokročilý kurz tejpování.

1. den: FMT Basic - Základní kurz tejpování

Kurz vycházející z odborných teoretických znalostí i praktických zkušeností. Je rozdělen na teoretickou a praktickou část, přičemž v teoretické části se probírá:

 • Historie tejpování
 • Kůže
 • Efekty a výhody tejpu
 • Ovlivnění bolesti
 • Dekompresní efekt tejpu
 • Neurosenzorický efekt tejpu
 • Indikace a kontraindikace
 • diskuze nejnovějších vědeckých výzkumů
 • Zařazení tejpování do praxe 

Tejpy můžeme využít při bolestech svalů a kloubů, na podporu dynamiky tělesných tekutin, korekci držení těla, práci s jizvami a mnoho dalšího. FMT Basic díky nejnovějším teoretickým a praktickým poznatkům mění pohled na možné použití a výsledky kineziologického “pružného” terapeutického tejpování. Kurz pokládá základy metody tejpování podpořené heslem „tejpujeme pohyb, ne svaly“ (‘taping movement, not muscles’) založeném na dostupných výzkumech. Snažíme se jít s dobou, proto kurzy často aktualizujeme a postupně vyvracíme již zastaralé mýty o tejpování a snažíme se poskytovat moderní informace o této metodě. V rámci kurzu se snažíme předat to, jak tejpování funguje a jak ho využívat v praxi. Proto preferujeme učení základních principů tejpování a jeho efektů před "kuchařkou" technik. V praktické části tohoto kurzu probíráme:

 • Tejpování pro snížení (modulaci) bolesti (ukázky v oblasti trupu, horních a dolních končetin). Tejpování bederní a krční páteře (variace řešení problémů, vhodnější způsoby pro sportovce/nesportovce, použití tejpů s 5 cm, či 10 cm šířkou tejpů), další tejpování oblastí šlach a svalů (achilovky, lýtka, holenně, stehna, předloktí…). Tejpování oblastí kloubů – variace tejpování kolene, a ramene, AC a SI skloubení, zranění kotníku. Tejpování prstů ruky, zápěstí. Noha a plantární fascie, mediální tibiální stresový syndrom (MTSS), tenisový a golfový loket (epikondylitidy). Použití přeloženého tejpu, jako madla pro manipulaci s měkkou tkání (např. v oblasti klenby nohy).
 • Lymfatické tejpování na ovlivnění dynamiky tekutin (ukazujeme si možnosti tejpování při otocích a modřinách a poúrazových stavech)
 • Posturální tejpování (V rámci globálního pohledu na lidské tělo si ukážeme možnosti využití tejpů pro korekci postavení těla)
 • Tejpování jizvy

Tento 8-hodinový Evidence-Based kurz je zakončený mezinárodně uznávaným certifikátem. Tejpy a skripta jsou zahrnuty v ceně kurzu. Kurz nemá žádné prerekvizity.

 

2. den: FMT Advanced - pokročilý kurz tejpování

V navazujícím kurzu se snažíme předávat nejnovější poznatky a trendy z oblasti tejpování, přičemž začínáme úvodem do vědy o pohybu. Pozornost je věnována rovněž anatomii a fyziologii myofasciálních drah. Tejpování v průběhu fasciálních řetězců je jednou z částí, které na které se zaměříme. Na tuto problematiku úzce navazuje také tejpování v oblasti nervových entrapmentů, kterým lze doplnit neuromobilizační techniky. Dále se dozvíte o využití techniky tweak tapingu, neboli tejpování směrovky, což je velmi jednoduchá a účinná technika pro modulaci bolesti a zvyšování rozsahu pohybu v kloubech. Následně se zaměřujeme na rozšířené tejpování kolene, nohy, tejpování pro ženy (nejen) v těhotenství. Na závěr "naťukneme" tejpování v oblasti obličeje, tomu se však nevěnujeme dopodrobna. 

Přehled kurzu:

 • Věda o pohybu
 • Úvod do fasciální anatomie
 • Tejpování směrovky (Tweak taping)
 • Fasciální taping a n. entrapmenty
 • Rozšířené tejpování kolene
 • Rozšířené tejpování nohy
 • Tejpování pro ženy (nejen) v těhotenství

V praktické části tohoto kurzu probíráme

 • Variace tejpování fasciálních řetězců zadní a přední strany těla - funkční řetezec zad, laterální funkční řetězec, transverzální funkční řetězec, střední linie (zadní funkční řetězec), funkční řetězce končetin
 • Spirální (spinal/helical) tejpování horní a dolní končetiny pro ovlivnění postavení končetiny a její rotace (variace)
 • Neurologické tejpování s neuromobilizací (mediánní, sedací nerv) a jejich propojení s fasciálními dráhami
 • “Tweak taping” – tejpování směrovky pro řešení bolestí a rozsahu pohybu (problémy ramenem –  rotátorovou manžetou, kolenem, SI skloubením, kolene) 
 • Tejpování při práci s dechem
 • Rozšířené tejpování nohy (hallux valgus, heel fat pad syndrom, mortonova neuralgie, směrovka na chodidlo, Medial Tibial Stress Syndrom
 • Specifické tejpování pro ženy (bolesti SI skloubení v těhotenství, podpora bříška v těhotenství, menstruační bolesti, diastáza
 • Tejpování obličeje - této části se v praxi nevěnujeme podrobněji

Tento 8-hodinový Evidence-Based kurz zakončený certifikátem je určen zejména profesionálům v oboru zdravotnictví, fyzioterapeutům a trenérům s jakoukoliv úrovní dosavadní zkušenosti s tejpováním. Veškeré pomůcky potřebné na kurzu vám budou poskytnuty.

Platba v EUR - pro přihlášky ze Slovenska

Pokud si přejete platit v Eurech, prosíme o zaslání čásky uvedené níže na účet: SK92 0900 0000 0051 3896 6003.
Zároveň nám prosím uveďte do poznámky, že platíte v EUR, případně SK DIČ, upravíme Vám fakturu.

Basic 130 EUR

Performace 130 EUR

Basic + Performace 220 EUR

Stálá sleva na tejpy a další produkty až 40 %!

Absolvováním našich kurzů získáte přístup do RockDoc členské skupiny + stálé slevy na naše produkty ve výši až 40 %.

Co o nás říkají absolventi

Přihláška na „RockTape - kurzy tejpování“

18. května - Basic 3250 Kč
19. května - Performance 3250 Kč
18. - 19. května - Basic & Performance 5500 Kč

Údaje o účastníkovi
Celkem k zaplacení
3 250 Kč
Veškeré platební údaje naleznete v e-mailu po vyplnění přihlášky.
Cena kurzu je uvedena vč. DPH 21 %.