RockTape - kurzy tejpování

Pokud se chcete naučit pracovat s kineziologickými tejpy, nebo se v práci s nimi zdokonalit a získat mezinárodně uznávaný certifikát, tak jste na správném místě.

Kurzy RockTape probíhají po celém Světě a jsou jedinečné hlavně díky spojení odborníků od USA až po Austrálii! Kurzy jsou založeny na dostupných výzkumech a nejnovějších metodách tejpování s těmi nejlepšími tejpy!

FMT Tejpování Basic (základní kurz)

FMT Basic kurz je zaměřen na tejpování – vycházející z odborných teoretických znalostí i praktických zkušeností – při bolestech svalů a kloubů, na zvýšení dynamiky oběhu tělesných tekutin, držení těla a na jizvy. FMT Basic kurz díky nejnovějším teoretickým a praktickým poznatkům mění pohled na možné použití a výsledky kineziologického “pružného” terapeutického tejpování při tišení bolesti, působení na tělesný oběh a propriocepci. Kurz pokládá základy tejpovací metody založené na hesle „tejpujeme pohyb, ne svaly“ (‘taping movement, not muscles’) založeném na podložených výzkumech.

Tento 8-hodinový kurz je zakončený mezinárodně uznávaným certifikátem. Veškeré pomůcky potřebné na kurzu vám budou poskytnuty. Kurz nemá žádné prerekvizity.

Cíle kurzu FMT Basic

Po absolvování kurzu budou jeho účastníci:

 • rozebírat fyziologické účinky kineziologického tejpu
 • ovládat praktické tejpování při sportu a další fyzické zátěži a rozumět jeho smyslu a způsobu použití v rámci rehabilitace, léčení otoků, práce s jizvami a korekce vadného držení těla a hlavně osvojit si samotnou práci s tejpem a držet se hlavních zásad aplikace RockTejpu.
 • rozumět základnímu přístupu elastického terapeutického tejpování a modelu myofasciální sekvence „tejpování pohybu, ne svalů“ v závislosti na konceptu podélného svalového řetězce
Příklady praktických technik z kurzu
 • Tejpování bederní a krční páteře (variace řešení problémů, vhodnější způsoby pro sportovce/nesportovce, použití tejpů s 5 cm, či 10 cm šířkou tejpů), další tejpování oblastí šlach a svalů (achilovky, lýtka, holenně, stehna, předloktí…)
 • tejpování oblastí kloubů – variace tejpování kolene, a ramene, AC a SI skloubení, zranění kotníku,
 • tejpování prstů ruky a zápěstí
 • noha a plantární fascie, mediální tibiální stresový syndrom (MTSS), tenisový a golfový loket (epikondylitidy), TFCC bolesti, 
 • lymfatické tejpování na otoky a modřiny (variace použití tvarů tejpů)
 • použití přeloženého tejpu, jako madla pro manipulaci s měkkou tkání (např. v oblasti klenby nohy), 
 • korekce vadného držení těla – horní zkřížený syndrom, protrakce ramen (variace),  hyperkyfóza, 
 • variace tejpování jizev
FMT Tejpování Performance (pokročilý kurz)

FMT Performance kurz se zaměřuje na zlepšení lidského pohybu a výkonu prostřednictvím praktických tejpovacích metod. Pozornost je věnována rovněž anatomii a fyziologii myofasciálních drah. Kurz mimo jiné též vysvětlí, jak prostřednictvím pozorování pohybu zjistit dysfunkce konkrétních anatomických rovin pohybu (planes of motion) a následně aplikovat tejp tak, aby došlo ke zlepšení pohyblivosti a výkonnosti. Výuka probíhá především formou workshopu a s velmi praktickým přístupem. Během praktické části se posuzují pohyby k určení dysfunkce u konkrétních řetězců a učí se, jak aplikovat tejp správným způsobem, který zlepšuje pohyb. Jsou zahrnuta cvičení, obsahující korekční techniky k řešení poruch mobility a stability v myofasciálních řetězcích.

Tento 8-hodinový kurz zakončený certifikátem je určen zejména profesionálům v oboru zdravotnictví, fyzioterapeutům a trenérům s jakoukoliv úrovní dosavadní zkušenosti s tejpováním. Veškeré pomůcky potřebné na kurzu vám budou poskytnuty.

Cíle kurzu FMT Performance

Po absolvování kurzu budou jeho účastníci:

 • rozumět základům konceptu podélných svalových řetězců, přistupujícím k elastickému terapeutickému tejpování a modelu myofasciální sekvence  „tejpování pohybu, ne svalů“ a tejpování drah nervů ve spojení s neuromobilizací.
 • ovládat techniky pohybového screeningu za účelem identifikace nesprávných pohybových návyků při dýchání, dřepování, skákání, chůzi a dalších pohybech a tejpovací strategie pro vylepšení těchto pohybů/návyků
 • ovládat praktické tejpování při profesionální fyzické zátěži
 • umět využít hodnocení konkrétních sportovních pohybových vzorů a tejpování pro zlepšení sportovního výkonu
Příklady praktických technik z kurzu
 • variace tejpování fasciálních řetězců zadní a přední strany těla (sagitální rovina), laterální řetězec (frontální rovina), trup a core (transverzální rovina) a fasciální řetězce rukou (sagitální/frontální) zapojených do smysluplných pohybů
 • spirální (spinal/helical) tejpování horní a dolní končetiny pro ovlivnění postavení končetiny a její rotace (variace),
 • neurologické tejpování s neuromobilizací (mediánní, radiální a ulnární nerv, sedací nerv, femorální nerv …) a jejich propojení s fasciálními dráhami
 • “tweak taping” – tejpování směrovky pro řešení bolestí, stability kloubů a rozsahu pohybu (problémy ramenem –  rotátorovou manžetou, kolenem, SI skloubením, bříška svalů) 
 • testy a následné tejpování pozice těla při dýchání, kliku, pohybu lopatek, dřepu, výpadu, stoji na jedné noze … (testy, hledání dysfunkcí, tejpování) 
 • Uvedení do praxe – tejpování pohybů při sportech – běhání, házení, kopání, rotace, …
Platba v EUR - pro přihlášky ze Slovenska

Pokud si přejete platit v Eurech, prosíme o zaslání čásky uvedené níže na účet: SK92 0900 0000 0051 3896 6003.
Zároveň nám prosím uveďte do poznámky, že platíte v EUR, případně SK DIČ, upravíme Vám fakturu.

Basic 130 EUR

Performace 118 EUR

Basic + Performace 205 EUR

Stálá sleva na tejpy a další produkty až 40 %!

Absolvováním našich kurzů získáte přístup do RockDoc členské skupiny + stálé slevy na naše produkty ve výši až 40 %.

Co o nás říkají absolventi

Přihláška na „RockTape - kurzy tejpování“

Údaje o účastníkovi
Celkem k zaplacení
5 150 Kč
Veškeré platební údaje naleznete v e-mailu po vyplnění přihlášky.
Cena kurzu je uvedena vč. DPH 21 %.