Dorzální aplikace kineziologického tejpu při syndromu karpálního tunelu

při problémech s karpálním tunelem

Velká část výzkumu z oblasti manuálních terapií je "kvantitativní" – to znamená, že měří objektivní proměnnou, jako je síla úchopu, výška skoku, vytvořená síla a podobně. Existuje poměrně málo publikovaných prací, které mají „kvalitativní“ povahu, to znamená, že studie zjišťuje pociťování participantem a vliv intervence na kvalitu jejich života. Toto je důležitý aspekt každé intervence a něco, co manuální terapie uznává v “biopsychosociálním přístupu” ke klinické péči, ale ne vždy se přenáší i do výzkumu.

Obvykle bychom očekávali, že pokud se kvantitativní marker zlepšil, byla to pozitivní zkušenost, není to však vždy tak, protože některé intervence mohou být nepříjemné, mohou způsobit například další disabilita (nutnost nosit ortézu), nebo mohou mít negativní vedlejší účinky, které nejsou součástí objektivního měření. Skupina vědců z Jižní Kalifornie provedla kvalitativní studii 15 pacientů trpících syndromem karpálního tunelu (CTS), kterým aplikovali kineziologický tejp na zadní straně zápěstí, předloktí a ruce. Tito Pacienti byli součástí větší studie, která porovnávala účinek této aplikace tejpu se skupinou „sham“ tejpu a se skupinou s dlahou při léčbě syndromu karpálního tunelu. Účastníci studie byli ve věku od 23 do 67 let a měli symptomy trvající od 6 měsíců do 10 let. Kineziologický tejp měli umístěn na zadní části zápěstí, ruce a prstů po dobu 14 dnů. Vědci zjistili, že se objevila tři klíčová témata související se syndromem CTS:

  • Pozitivní vliv tejpu na bolest

  • Pozitivní plyv tejpu na funkční výkon

  • Zvýšení vlastní způsobilosti v důsledku tejpování

Účinek na bolest

Většina účastníků pociťovala snížení bolesti, přičemž někteří účastníci pociťovali okamžitou úlevu, zatímco jiní pociťovali úlevu až po několika aplikacích. Dokonce i ti s chronickějším CTS trvajícím více let pociťovali úlevu od bolesti následkem použití kineziologického tejpu.

Vliv na funkční výkon

Třináct z patnácti účastníků uvedlo zvýšení jejich schopnosti vykonávat činnosti každodenního života. Participanti se vyjádřili, že „byli schopni lépe zvládat pracovní úkoly a psaní, volnočasové aktivity, uchopování předmětů, vykonávání samoobslužných činností a řízení vozidla na delší vzdálenosti s menší bolestí“. Schopnost snáze provádět každodenní činnosti byla s největší pravděpodobností hnacím motorem zvýšení vlastní soběstačnosti. Niektorí účastníci tiež uviedli, že sa cítili menej nápadny s tejpom na ruke v porovnaní s nosením dlahy. Dvaja účastníci mali pocit, že mal tejp malý alebo žiadny vplyv na ich bolesť a fungovanie. Při výzkumu tohoto typu lze očekávat, že někteří účastníci nebudou pociťovat pozitivní účinek, protože je velmi vzácné, aby intervence měla pozitivní plyv na každého jednotlivce.

Hlavní nevýhody, které účastníci uvedli, se týkaly tendence tejpu se odlepit při styku s vodou při mytí rukou, koupání se a občas i pocit svědění. Odlepování tejpu bylo také problémem při strkání rukou do kapsy nebo do rukávu oblečení. Udržení tejpu na zádech ruky a na prstech je vždy výzvou a jako takové by bylo zajímavé otestovat účinnosti aplikace kineziologického tejpu, pokud by prsty nebyly zatejpovány a aplikace by se zastavila na zádech ruky. To by obvykle znamenalo, že aplikace by byla „robustnější“ pro každodenní činnosti, protože by obsahovala méně okrajů tejpu s tendencí se zachytit.

Celkově tato práce představuje několik pozitivních důvodů pro vyzkoušení kineziologického tejpování jako alternativy při konzervativní léčbě CTS. Je to nízkonákladová technika s nízkým rizikem, která může pomoci při snížení bolesti, zlepšení funkcionality a soběstačnosti.

Další zajímavé informace, data ze studií a praktické zkušenosti můžete získat na našich kurzech RockTape.

 

Krause, D., Ryan, S., Krpalek, D., Roll, S., Javaherian-Dysinger, H. & Daher, N., (2019).  Participants’ perceptions of Kinesio tape for carpal tunnel syndrome: a qualitative study. Hand Therapy doi: 10.1177/1758998319841646