Efektivita kineziologického tejpování při artritidě kolena

Kineziologicke tejpovani pri artritide kolena - RockTape

Osteoartritida (OA) může být vysilující stav vedoucí k bolesti, ztrátě mobility a snížení nezávislosti. Cvičení, zejména posilování, je jednou z klíčových složek managementu OA. Často však bolest kolene, kterou pacient pociťuje, omezuje jeho schopnost dokončit požadované cvičení. Právě v tomto případě může být kineziologický tejp výborným doplňkem při rehabilitaci.

Nedávný systematický přehled se zaměřil na 18 studií publikovaných v letech 2014 – 2019. Systematický přehled porovnával účinky kineziologického tejpování při OA kolene u 876 účastníků ve věku 50 až 77 let. Kvalita zahrnutých studií byla na základě přístupu GRADE, jakož i skóre PEDro vyhodnocena jako „střední až vysoká“. 

Jednou z proměnných, které se měřily ve studiích, byla intenzita bolesti. 16 z 18 studií uvádí, že bolest byla významně snížena ve skupině s využitím kineziologického tejpu ve srovnání s kontrolní skupinou. To představuje téměř 90% účastníků, přičemž pouze 2 studie nezjistily snížení bolesti s využitím tejpu oproti kontrolní skupině.

V rámci 18 studií, které byly zahrnuty do přehledu, se zvažovalo množství dalších proměnných. Některé sledovaly rozsah pohybu (ROM) a jiné funkční aktivitu. Ze 7 studií zkoumajících ROM, 5 z nich vyhodnotilo zlepšení ROM ve skupině s kineziologickým tejpem, přičemž 2 nevykazovaly žádnou změnu. Co se týče funkčního statusu, 10 studií zahrnovalo tuto proměnnou: 9 z nich zjistilo zlepšení funkce ve skupině s kineziologickým tejpem oproti kontrolním skupinám.

Tento systematický přehled potvrzuje potenciální přínos použití kineziologického tejpování ke snížení bolesti u pacientů s OA kolena. Finanční náročnost a zdravotní riziko jsou extrémně nízké ve srovnání s jinými možnými intervencemi, které mohou zahrnovat medikamenty, injekční terapie, nebo vyztužení. Kineziologické tejpování může také pomoci zlepšit ROM a funkci a je pravděpodobné, že tyto benefity mohou být přímým důsledkem snížení bolesti. Snížení bolesti může být klíčovou komponentou při léčbě OA kolena – umožňuje zvýšení náročnosti cvičení na posílení okolních svalů a v případě nutnosti na pomoc při hubnutí, prostřednictvím zlepšení tolerance „kardio“ cvičení, což může být pro tyto pacienty velmi důležité.

Další zajímavé informace, data ze studií a praktické zkušenosti můžete získat na našich kurzech RockTape.

 

Melese, H., Alamer, A., Hailu Temesgen, M., Nigussie, F., (2020) Effectiveness of Kinesio Taping on the Management of Knee Osteoarthritis: A Systematic Review of Randomized Controlled Trials. Journal of Pain Research 13:1267-1276