Facilitační a inhibiční účinky kineziologického tejpování: Skutečnost, nebo módní výstřelek?

inhibicni, facitilitacni tejpovani, mýtus nebo fakt?

Dnes rozebíraná studie zkoumala účinky kineziologického tejpu (KT) na svalovou aktivitu a sílu úchopu u zdravých dospělých.

 

Účastníci podstoupili tři různá tejpování: 

  • facilitační tejpování,

  • inhibiční tejpování,

  • bez tejpu.

 

Tato studie nezjistila žádné významné rozdíly v maximální síle stisku, elektromyografické aktivitě a vlastním vnímání výkonu mezi zmiňovanými třemi možnostmi tejpování/bez tejpu.

 

Výsledky ukázaly, že mezi různými technikami aplikace tejpu u zdravých účastníků nebyly pozorovány ani facilitační, ani inhibiční účinky. Studie naznačila, že pro modulaci svalové aktivity v klinickém prostředí by se měly používat jiné metody.

 

 

 

 

 

 

 Cai, C.,Au, I. P. H.,An, W.,Cheung, R. T. H. (2015). Facilitatory and inhibitory effects of Kinesio tape: Fact or fad? Jounal of science and medicine in sport doi: 10.1016/j.jsams.2015.01.010.