Jaké je optimální napětí kineziologického tejpování pro úlevu od bolesti?

Kineziologický tejp se obvykle aplikuje s malým natažením, ale doporučení týkající se velikosti napětí se liší. Optimální míra napětí se bude s největší pravděpodobností lišit u každého člověka. Nedávná americká studie se pokusila porovnat vliv různých napětí tejpu na vnímání bolesti ve skupině zdravých vysokoškolských studentů.

Studie využívala „Kvantitativní Senzorické Testování“ (QST), což je evidence-based způsob zkoumání vnímání a úlevy od bolesti s různými zásahy včetně fyzioterapie až po medikamentózní intervenci. Techniky QST použité v této studii: teplotní prahy bolesti (HPT), prahové hodnoty tlakové bolesti (PPT) a nadprahový bolestivý tlakový stimul (PPS). HPT byl způsoben tepelným stimulem, zapojujícím cutáneové nociceptory. PPT byl prováděn z důvodu zapojení cutáneových a subcutáneových nociceptorů. PPS byl tlakový stimul, aplikovaný na 125% limitu PPT participanta, navržen tak, aby vyvolal „bolest hlubokých svalů“.

Studie se zúčastnilo 16 zdravých participantů s průměrným věkem 22,3 roku. Absolvovali čtyři dny testování, přičemž mezi jednotlivými testovacími dny bylo 48 hodin. V rámci studie byly zkoumány HPT, PPT a PPS ve čtyřech různých podmínkách: bez tejpu, tejp aplikovaný bez napětí, tejp aplikovaný s 25% napětím a tejp aplikovaný se 75% napětím. Testovanou oblastí bylo ventrální předloktí a pořadí testovaných podmínek bylo randomizováno. Tejp byl celkově aplikován přibližně cca 20 minut, přičemž každá podmínka byla testována 5 minut před nalepením tejpu „pre-test”, 5 minut po tejpování „post-test 1” a následně byl dokončen po 10 minutách dalšího klidu byl dokončen „post-test 2“.

Vědci nezjistili žádný významný rozdíl v HPT v různých podmínkách testování. Skóre PPT také nebylo statisticky významné v jednotlivých podmínkách. Významným zjištěním bylo, že 25% napětí tejpu vykazovalo snížení PPS, zatímco ostatní podmínky (bez napětí, napětí 75%) nevykazovaly významný účinek na snížení bolesti. Všechny podmínky vykazovaly celkově nižší skóre PPS, což naznačuje, že aplikace kineziologického tejpu s napětím 0 – 75% může snižovat citlivost na hlubší tlakovou bolest.

Zjištění studie naznačují, že optimálním napětím tejpu se záměrem zmírnění akutní bolesti může být přibližně 25%. Studie zahrnovala pouze studování účinku tejpu na místě po dobu cca 20minut, takže ji nelze extrapolovat na dlouhodobější aplikace. Obvykle je doporučeno nechat tejpy aplikovaný 3 – 5 dní, takže by bylo vhodné v budoucích studiích měřit HPT, PPT a PPS v celém tomto období. Dalším omezením studie je, že byla provedena s experimentálně vyvolanou bolestí, a nikoli bolestí z patologie. Je však velmi obtížné studovat homogenní populaci, pokud jde právě o bolest z patologie.

Další zajímavé informace, data ze studií a praktické zkušenosti můžete získat na našich kurzech RockTape.

 

Naugle, K.E., Hackett, J., Aqeel, D. & Naugle, K.M. (2021) Effect of different Kinesio tape tensions on experimentally-induced thermal and muscle pain in healthy adults. PLOS One 16(11): e0259433