Lymfatické tejpování a endoprotéza kolenního kloubu, tejpovat nebo ne?

Nová studie se zaměřila na zkoumání účinku lymfatického tejpování ve fyzioterapii totální ednoprotézy kolenního kloubu.

Randomizovaná dvojitě zaslepená klinická studie hodnotila účinnost kineziologického tejpování, jako doplňku konzervativního pooperačního fyzioterapeutického programu. Cílem studie bylo posoudit vliv KT na pooperační otok, bolest, rozsah pohybu (ROM) a zlepšení funkce po operaci.

 

Studie se zúčastnilo 187 pacientů, kteří byli rozděleni do tří skupin:

  • lymfatické tejpování (mízní tejpování),
  • skupina s falešným tejpem,
  • kontrolní skupina.

 

V různých časových bodech byl měřen obvod končetiny, ROM, vizuální analogová škála (VAS) a Oxfordská kolenní škála (OKS). Výsledky ukázaly, že přidání kineziologického tejpování ke standardní fyzioterapeutické péči v pooperační fázi po TEP kolene snížilo otok. Použitím tejpu však nemělo vliv na bolest, funkčnost a ROM.

Studie naznačuje, že tejpování lze považovat za doplňkovou metodu managementu otoků v časném pooperačním období u pacientů po TEP kolene.

 

Zjištění navazují na výsledky studie Jareckiho a kol., která poukázala na účinek lymfatického tejpování na subkutánní otok pri při artroplastice kolena.

Do studie bylo zahrnuto 55 pacientů, kteří byli rozděleni do dvou skupin:

  • lymfatické tejpování (mízní tejpování),
  • kontrolní skupina.


Obě skupiny podstoupily standardní pooperační rehabilitaci - antitrombotická cvičení, izometrická cvičení quadricepsu, gluteusu a lýtka, procvičování bránicového dýchání, trénink flexe a pasivně-mechanická cvičení pomocí CPM přístroje, použití ortéz a studených obkladů.

 

V obou skupinách byl vyhodnocen otok ve 3. a 8. den po operaci pomocí ultrazvuku. Kineziologický tejp byl aplikován ve 3. den (začátek zapojení chůze do rehabilitace, viď. obrázek) po vyšetření otoku. Tejp byl ponechán 5 dní a po slepení tejpu byl znovu vyhodnocen otok pomocí vyšetření ultrazvukem.

Jarecki a kol. zaznamenali nejvýznamnější snížení otoku v horní části hlavy fibuly. V kontrolní skupině nezaznamenali signifikantní změnu mezi 3. a 8. dnem po operaci.

Limitací studie byl nízký počet participantů i měření otoku pouze v horní části lýtka. Tejp neměl signifikantní účinek na bolest a ROM.

 

Další zajímavé informace, data ze studií a praktické zkušenosti můžete získat na našich kurzech RockTape.

 

 

Cakmak, M., Karacay, B., (2023). The effect of kinesio taping on edema, pain, and functionality after total knee arthroplasty: A randomised sham-controlled double blinded clinical study. Jurnal of Orthopaedis Science doi: 10.1016/j.jos.2023.05.012.

Jarecki, J., Sobiech, M., Turżańska, K., Tomczyk-Warunek, A., Jabłoński, M., (2021). A Kinesio Taping Method Applied in the Treatment of Postsurgical Knee Swelling after Primary Total Knee Arthroplasty. J Clon Med doi: 10.3390/jcm10132992.