Má směr aplikace kineziologické pásky vliv na aktivaci svalů u asymptomatických jedinců?

Vliv tejpování na aktivaci svalů

Kineziologický tejp (KT)  je často využívána sportovci a fyzioterapeuty, avšak existuje kontroverze ohledně konkrétního účinku této metody. Z důvodu rozporuplných výsledků a omezené literatury bylo zapotřebí dobře navržené studie, která by zkoumala vliv směru aplikace kineziologické pásky na aktivaci svalů.

Cílem této pilotní studie bylo zjistit, zda směr aplikace KT ovlivňuje aktivaci kvadricepsu. KT byl aplikován na dominantní dolní končetinu každého účastníka pomocí metody "Y". Dva různé směry tejpu (proximálně - distálně, distálně - proximálně) byly použity na kvadriceps. Účastníci a testeři nevěděli o směru aplikace tejpu.

Měření před a po aplikaci zahrnovala elektromyografický výstup během izokinetického testování kvadricepsu při rychlosti 60°/s a 120°/s, test trojskoku na jedné noze a výšku vertikálního skoku.

 

Výsledky:

Analýza neprokázala žádný významný rozdíl mezi výchozím stavem a stavem po aplikaci tejpu na elektromyografický výstup kvadricepsu, izokinetickou torzní sílu kvadricepsu při 60°/s a 120°/s, vzdálenost jednonožního trojskoku ani výšku vertikálního skoku.

 

Závěr:

Výsledky této pilotní studie nepodporují hypotézu, že směr aplikace kineziologického tejpu má vliv na svalový výkon sportovce.

 

DOLPHIN, Michelle, et al. Does the Direction of Kinesiology Tape Application Influence Muscle Activation in Asymptomatic Individuals?. International Journal of Sports Physical Therapy, 2021, 16.1: 135.