Mapování prostorové ostrosti celého těla pro bolest a dotek

Bolestivá místa mají zhoršené senzorické vnímání.

Zajímavý fakta byla zjištěna ve studii z roku 2014. Bolest i dotek mají maximální prostorovou ostrost na lysé pokožce. U bolesti i dotyku byla prostorová ostrost vyšší na špičce prstu než na dlani ruky. Pomocí postupných nociceptivních stimulů jsme již pozorovali, že prostorová ostrost byla vyšší na koncích prstů než na hřbetu ruky, a to jak pro bolest, tak pro dotek.

Klíčové je, že vědci kvantifikovali intraepidermální hustotu nervových vláken (IENFD) provedením biopsií kůže. Pozoruhodné je, že IENFD byl nižší na špičkách prstů než na hřbetu ruky, takže prostorový gradient pro ostrost bolesti je pravděpodobně třeba vysvětlit některými dalšími, ústředními faktory.

Pomocí dvoubodového diskriminátoru budete schopni testovat a vyhodnocovat kožní citlivost různých částí těla.