Ovlivňuje směr aplikace kineziologického tejpu sílu čtyřhlavého svalu stehenního?

Má smysl tejpovat inhibičně nebo facilitačně?

V dnes rozebírané studii bylo zahrnuto 18 zdravých dobrovolníků (12 mužů, 6 žen). Kineziologický tejp byl náhodně aplikován na čtyřhlavý sval stehenní buď od začátku k úponu, nebo naopak. Vrcholový točivý moment kvadricepsu byl měřen pomocí izokinetického dynamometru Biodex před a po tejpování.

 

Výsledky ukázaly, že po tejpování došlo k významnému rozdílu ve svalové síle bez ohledu na směr aplikace tejpu. Mezi oběma směry aplikace tejpu nebyly zjištěny žádné významné rozdíly v maximálním točivém momentu kvadricepsu.

 

Studie dospěla k závěru, že směr aplikace tejpu na mQF neměl žádný vliv na měřenou svalovou sílu.