Palec nahoru od našich palců!

IASTM pro pro šetření měkkých tkání

Článek s otevřeným přístupem publikovaný v srpnu 2022 nás informuje o tom, že nástroje IASTM mohou být pomocníky pro naše ruce a možná i zachránci kariéry!


Manuální terapeuti jsou vystaveni zvýšenému riziku muskuloskeletálních obtíží, souvisejících s prací. Mezi nejčastěji zasažené a přetěžované oblasti je oblast rukou a její klouby (např.: trapezově-metakarpálního kloubu). Tyto obtíže mohou zapříčinit pracovní disabilitu a být velmi nepříjemné s negativními dopady na kariéru. Soustavně prováděné manuální techniky v průběhu klinické praxe mohou vést k bolestem ruky a palce. Na základě výsledků průzkumu prostřednictvím dotazníků zadaných souboru 1 562 australských fyzioterapeutů byla prevalence problémů s palcem 65 % (bolest, hypomobilita, hypermobilita). Účastníci studie uváděli řadu faktorů, které přispívají ke vzniku problémů s palcem. Mezi přisuzovanými společnými faktory byla přímá souvislost mezi manuální prací s pacienty. Mezi faktory patřily:

  • předchozí ortopedická operace
  • rozdílné, avšak pravidelně prováděné manuální techniky, masáže a manuální terapie ke snížení příznaků spoušťových bodů

(McMahon et al. 2006)

Významnou výhodou používání IASTM (instrument-assisted soft tissue mobilizace) při manuální terapii je, že nabízí mechanickou výhodu pro ruku terapeuta a vede k menší kompresi v trapézovo-metakarpálním kloubu. Použití menší síly při použití IASTM znamená menší neuromotorickou únavu ruky a méně nálezů poranění pohybového aparátu terapeuta. Terapeut mohl IASTM pohodlně používat i přes bolest palce. Pokud může terapeut, který používá manuální terapii a trpí artrózou trapézového a záprstního kloubu, i nadále pracovat s pacientem pomocí IASTM, mohla by se zkrátit nebo zcela odstranit pracovní neschopnost.


Použití IASTM nejenže zlepšuje některé funkční parametry pacienta, ale může chránit klouby ruky terapeuta. Výzkum naznačuje, že lékaři, kteří léčí myofasciální poruchy, mohou pomocí IASTM vyvinout dostatečnou sílu k dosažení požadované hloubky tkáně (Duffy et al. 2022). Zároveň při tom šetřit své ruce. Na použití IASTM je třeba nahlížet z multidisciplinární perspektivy a její použití může rozšířit možnosti řešení muskuloskeletální dysfunkce pacienta. Je však zapotřebí dalších studií, které by zdůraznily všechny výhody, které může terapeut, využívající manuální medicínu z přístupu IASTM získat. V současné době vědecká literatura zdůrazňuje symptomatologické přínosy po použití IASTM pro pacienta; literatura je však nedostatečná, pokud jde o pozitivní adaptace plynoucí z téhož nástroje na klouby zápěstí a ruky.

Šetření rukou je právě jeden z důvodů, proč mnoho lidí vyhledává kurzy RockBlade IASTM.

Více informací o kurzu naleznete zde: https://www.rock-tape.cz/kurzy/fmt-rockblades-blades-advanced

Autor článku: Daniel Lawrence @ThePhysioChannel 

 

Zdroje:

Pianese L, Bordoni B (August 31, 2022) The Use of Instrument-Assisted Soft-Tissue Mobilization for Manual Medicine: Aiding Hand Health in Clinical Practice. Cureus 14(8): e28623. DOI 10.7759/cureus.28623 

McMahon M, Stiller K, Trott P: The prevalence of thumb problems in Australian physiotherapists is high: an observational study. Aust J Physiother. 2006, 52:287-92.

Duffy S, Martonick N, Reeves A, Cheatham SW, McGowan C, Baker RT: Clinician reliability of one-handed instrument-assisted soft tissue mobilization forces during a simulated treatment. J Sport Rehabil. 2022, 31:505-10.