RockFloss - průvodce pro začátečníky

RockFloss - kompresní guma od RockTape

Kompresní gumy nejsou novým konceptem. Využívají se již nějakou dobu pod různými jinými názvy. Častokrát se používají jako součást zahřátí při cvičení v gymu, zejména ve světě CrossFitu. Také mohou být účinným nástrojem v klinické terapii jako další doplněk k práci s měkkými tkáněmi.

 

K čemu lze využít RockFloss?

RockFloss lze využít několika způsoby, ale v tomto příspěvku se zaměříme na dvě nejběžnější aplikace:

  • Manažment edému
  • Cílené ošetření měkkých tkání

RockFloss by se měly obecně aplikovat od distální části po proximální část. Ovinutí tímto směrem bude způsobovat menší tlak na žilní chlopně z důvodu posunu krve směrem k srdci, čímž se zabrání zpětnému tlaku na ně. Při flossování lze využít různé napětí v závislosti na způsobu použití s přibližně 50% překrytím. 

 

Floss-bandy se obecně nechávají na místě 1 - 3 minuty, v závislosti na toleranci osoby a měly by se při pocitu jakéhokoli nepřiměřeného nepohodlí ihned odstranit.

 

Manažment edému

Při otoku lze aplikovat Floss s napětím 50% v oblasti pod otokem. Následně v místě otoku s nižším napětím v závislosti na závažnosti otoku. Během aplikace lze oblast procvičovat buď bez zátěže nebo se zátěží. Kombinace komprese a pohybu může být nápomocná při snižování otoku a bolesti. Takový postup lze opakovat několikrát denně. U oboustranných otoků je třeba daný postup konzultovat s ošetřujícím lékařem.

 

Cílené ošetření měkkých tkání

V tomto případě se floss aplikuje na oblast svalové „napjatosti“ nebo bolesti. Omotání začíná pod cílovou oblastí a končí nad ní. Například, pokud ošetřujeme lýtko, RockFloss můžeme omotávat přes lýtko větším napětím a menším napětím přes přední část holeně. Cvičení lze opět provádět bez zátěže nebo se zátěží a dokonce je možné provádět i specifické sportovní úkoly. dřepy a podobně. Teorie stojící za tímto přístupem spočívá v tom, že pohyb kůže a povrchové tkáně je omezen kompresí flossu, ale hlubší struktury se pohybují, což vytváří vnitřní střihový efekt, což může zlepšit schopnost skluznosti tkáně v dané oblasti. Tento přístup „přišpendli a natáhni“ je podobný efektu, kterého lze dosáhnout pomocí pěnového rolleru, ale pohyb s RockFlossem není limitován přítlakem k podlaze nebo stěně, aby se tkáň „přišpendlila“, díky čemuž je floss všestrannější v místě použití a potenciálně funkčnější ve využívaných pohybových vzorech.

 

Zatímco je výzkum týkající se účinku floss-bandů v plenkách, zdá se, že jde o jednoduchou, přenosnou a technicky nenáročnou možnost k léčbě svalových zranění a kontrolu následně vzniklých otoků.

 

Pokud Vás zajímá, jak zahrnujeme RockFloss do terapie, podívejte se na naše aktuální termíny kurzů ZDE.