Techniky tejpování dlouhodobých bolestí beder – záleží na způsobu tejpování?

Tejpování zad při bolesti beder - jaká je správná technika?

Přetrvávající bolesti beder jsou celosvětovým problémem se spoustou často bezúspěšných intervencí, které stojí zdravotnictví miliony korun. Kineziologické tejpování je relativně levná, neinvazivní modalita, kterou lze využít při bolestech dolní části zad jako doplněk ke cvičení. Nedávná turecká studie si stanovila za cíl zjistit, který způsob aplikace kineziologického tejpování poskytuje lepší výsledky u pacientů s přetrvávající bolestí beder, vedle cvičebního programu.

Studie se zúčastnilo 125 participantů s přetrvávajícími bolestmi dolní části zad trvající nejméně 3 měsíce.

Respondenti byli rozděleni do čtyř skupin:

  • Skupina 1: nahřívání, TENS (transkutánní elektrická nervová stimulace) a cvičení
  • Skupina 2: nahřívání, TENS, cvičení a „sham tejpy“ sestávající z horizontálního tejpu procházejícího oblast bolesti spodních zad (bez napětí)
  • Skupina 3: nahřívání, TENS, cvičení a kineziologický tejpy: vzor hvězda (aplikovaný s napětím 25 – 35%) přes spodní část zad (tejpy vertikální a horizontální + jeden na každé diagonále) v natažení
  • Skupina 4: zahřívání, TENS, cvičení a dva podélné paraspinální tejpy aplikované v natažení

Každá skupina obdržela stejnou terapii teplem, TENS a cvičební program a následně tři skupiny byly ošetřeny jedním typem aplikace tejpu. „Léčba“ trvala tři týdny. Studie zkoumala skóre bolesti VAS (visual analogue scale) pro aktivitu, bolest v noci a v klidu, jakož i ROM a dvě výstupní hodnocení - Oswestryho a Roland-Morrisův dotazník disability. Měření se uskutečnila před intervencí, 3 týdny po ukončení léčebné fáze a znovu po 51 dnech (jeden měsíc po ukončení léčebné fáze).

Studie zjistila, že všechny tři skupiny s aplikovaným kineziologickým tejpem pociťovaly redukci snížení bolesti a skóre výsledků měření se zlepšilo. To znamená, že žádná z použitých technik tejpování neprokázala lepší výsledky než ostatní pro tyto proměnné. V žádné skupině také nedošlo ke signifikantní změně ROM. Po třítýdenní léčebné fázi všechny skupiny hlásily snížení bolesti, avšak VAS skóre v aktivitě bylo více sníženo ve skupinách s kineziologickým tejpem. Dokonce se i na 51. den skóre v dotazníku skupinách s tejpováním výrazně zlepšilo.

Zjištění, že všechny z použitých technik tejpování mohou být účinné pro snížení bolesti u pacientů s přetrvávající bolestí zad se shoduje se zjištěními Perreriru et al (2014). 

Zjistili, že ve skupině 148 lidí s přetrvávajícími bolestmi beder, aplikace kineziologického tejpu zlepšila skóre bolesti bez ohledu na to, která ze dvou aplikačních technik byla použita. Toto zjištění nemusí platit při akutních bolestech dolní části zad nebo s bolestí v jiných částech těla.

V jiných Studiích bylo zjištěno, že lidé s přetrvávající bolestí beder mají často sníženou „dvoubodovou diskriminaci“ v této oblasti, a proto může nastat zlepšení bez ohledu na použitou techniku. Je možné, že pacienti trpící dlouhodobými bolestmi beder nemusí být schopni detekovat jemné rozdíly v „pociťování“ různých technik.

Autoři této studie uvedli, že kineziologický tejp může lidi povzbudit, aby „zůstali aktivní navzdory bolesti v jejich každodenním životě a jelikož je pohyb a cvičení důležité pro lidi s přetrvávající bolestí (a nejen pro ně), kineziologické tejpování může hrát důležitou roli při spuštění tohoto procesu.

Další zajímavé informace, data ze studií a praktické zkušenosti můžete získat na našich kurzech RockTape.

 

Mengi, A. Ozdolap, S., Koksal, T., Kokturk, F. & Sarikaya, S. (2019). Comparison of the effectiveness of different kinesiological taping techniques in patients with chronic low back pain: A double-blind, randomised-controlled study. Turkish Journal of Physical Medicine & Rehabilitation doi: 10.5606/tftrd.2019.3712

Parreira, P.S., Costa, L.M., Takahashi, R., Hespanhol Jr, L.C., da Luz Jr, M.A., da Silva T.M., & Costa, L.O.P., (2014).  Kinesio taping to generate skin convolutions is not better than sham taping for people with chronic non-specific low back pain: a randomised trial.  Journal of Physiotherapy 60, 90-96.