Souhrnné poznatky o tejpování - přehled literatury

Použití kineziologického tejpu z pohledu vědy a medicíny

V roce 2020 vyšel článek mapující důkazy týkající se metod tejpování používaných pro různé muskuloskeletální obtíže.

 

Článek kategorizuje důkazy do tří úrovní: silná, střední a slabá. 

  • Silné úrovně důkazů je dosaženo, pokud výsledky pocházejí z vysoce kvalitních randomizovaných kontrolovaných studií (RCT) s dobře navrženými a dobře provedenými studiemi. 

  • Střední úroveň důkazů naznačuje, že závěry mohou být změněny budoucími důkladnějšími RCT. 

  • Slabá úroveň důkazů naznačuje, že výsledky vycházejí ze středně kvalitních nebo nekvalitních RCT nebo že závěry nejsou dostatečné pro určení účinnosti u studovaných stavů.

 

Pojďme se společně podívat na některé výsledky z tohoto přehledu, které jsou rozděleny podle částí těla.

 

Dolních končetiny:

Patellofemorální bolestivý syndrom(PFPS): Důkazy střední kvality naznačují, že zařazení kineziologického tejpu (KT) nebo McConnellova tejpování (McT) do léčebného plánu PFPS jsou nejednoznačné.

Osteoartróza kolene (OA): Silné důkazy naznačují, že rigidní tejpování je v krátkodobém horizontu užitečnou doplňkovou léčbou bolesti a funkce. Střední důkazy naznačují, že zařazení KT nebo McT do léčby OA kolenního kloubu je příznivé.

Tibial stress syndrom (shin splin): Jedna studie s velkým zaujetím zjistila dobré učinky kineziologického tejpování.

Podvrtnutí kotníku: Střední důkazy naznačují, že zařazení rigidního tejpování nebo KT do plánu léčby výronu kotníku II. a III. stupně je nejednoznačné. Pro tyto stupně podvrtnutí bylo využití pružného tejpování vyhodnoceno, jako nepříznivé.

Plantární fascitída: Střední důkazy naznačují, že zařazení rigidního tejpování do léčby plantární fasciitidy, nebo bolesti paty je nejednoznačné. Existují slibné slabé důkazy o tom, že KT nebo Mulligan tejpování může poskytnout doplňkový přínos k multimodální konzervativní léčbě.

 

Páteř:

Bederní páteř: Existují silné důkazy, že KT zlepšuje bolest a postižení u pacientů s chronickou nespecifickou bolestí dolní části zad. Mírné důkazy naznačují, že KT poskytuje doplňkový přínos k minimální péči pro kontrolu bolesti při léčbě akutní bolesti dolní části zad. Existují střední důkazy o tom, že zařazení KT do léčebného plánu herniace bederní ploténky nebo bolesti bederní páteře související s těhotenstvím je nejednoznačné.

Bolesti zav v těhotenství: Existují mírné důkazy, že kineziologické tejpování je prospěšné pro zlepšení bolesti a disability při léčbě bolesti v kříži související s těhotenstvím.

Diastáza: Existují střední důkazy, že tejpování je prospěšná pro zlepšení bolesti a funkce při léčbě diastázy.

 

Horní končetiny:

Subakromiální impingement syndrom (SIS): Střčední důkazy naznačují, že rigidní tejpování poskytuje při léčbě stavů SIS dodatečné zlepšení ke cvičení a manuální terapii. Zařazení KT do plánu léčby SIS je nejednoznačné. Existují slibné slabé důkazy o tom, že Mulliganův tejping přináší další výhody k manuální terapii.

Loket: Jak rigidní (slabé), tak kineziologické tejpování (střední) je vhodné, jako doplněk standardní fyzioterapie pro léčbu laterální epikondylitídy.

Syndrom karpálního tunelu: Existují střední důkazy, že použití kineziologického tejpování v léčbě bolesti a disability pro syndrom karpálního tunelu je nejednoznačné.

De Quervainův syndrom: Existují slibné slabé důkazy, že KT poskytuje výhody pro zlepšení bolest,i nebo otoku při léčbě de Quervainova syndromu.

Zápěstí: Existují slibné slabé důkazy, že pevné tejpování poskytuje přínos pro zlepšení bolesti a funkce při léčbě bolesti dorzálního zápěstí.

OA prstů ruky: Existují střední důkazy, že použití kineziologického tejpování  ke zlepšení bolesti nebo funkční při léčbě OA proximálního interfalangeálního kloubu je nejednoznačné.