Použití kineziologického tejpování na pomoc při dynamické kontrole kolene u sportovkyň

Tejpování pro zlepšení dynamické kontroly kolena

Nedávná studie z Iránu si dala za cíl prozkoumat účinek kineziologického tejpování na dynamickou kontrolu ve skupině sportovkyň. Předpokládá se, že zvýšení valgozity kolena při dopadání může zvýšit riziko mnoha zranění kolena, jako jsou poranění ACL a MCL. Obecně se předpokládá, že ženy jsou v biomechanické nevýhodě, pokud jde o kontrolu valgozity kolen, a je také pravděpodobnější, že utrpí zranění kolena.

Studie se zaměřila na 40 zdravých sportovkyň, u kterých bylo zjištěno, že mají dynamický kolaps do valgozity nad 13° při dopadu na jednu nohu. Před intervencí byly všechny subjekty otestovány pomocí následujících testů:

  • Kinematika kolena: video analýza byla provedena pro měření valgozity kolena a úhlů flexe kolena, při dopadu subjektu z 30 cm vysokého podstavce s dopadem na jejich dominantní nohu.
  • Y - balanční test (normalizován na délku nohy).

  • Chyba vnímání polohy kolena: text byl proveden při zavřených očích, koleno bylo subjektem pasivně flexováno do 30°, následně bylo pasivně vráceno do neutrální polohy a subjekt se poté musel pokusit vrátit nohu do polohy 30° flexe.

Po základním testování byly aplikovány kineziologické tejpy. Subjekty byly rozděleny do dvou skupin. Skupina „kineziologického tejpování“ měla aplikovaný kineziologický tejp na gluteus medius a tibialis anterior s „paper off“ napětím, zatímco svaly byly v protažení. "Sham" skupina měla aplikovaný kineziologický tejp na identických svalech, také s napětím "paper off", ale v neprotažené(neutrální) poloze svalu. Tejpy byly ponechány 72 hodin a následně se testy opakovaly.

Výsledky:

Participanti ve skupině s kineziologickým tejpováním měli snížený úhel valgozity kolena při dopadu (17,60 ± 4.48 > 8.11 ± 2.23), ale ve skupině se sham tejpem nastala minimální změna. Ani jedna ze skupin neměla při dopadu změněný úhel flexe kolena. Y - balanční test a chyba vnímání polohy kolene se také zlepšily ve skupině s kineziologickým tejpem, ve skupině se sham tejpem zůstaly bez výrazné změny.

Tato studie naznačuje, že u "zdravých" atletek může „správná“ aplikace kineziologického tejpu, tedy když se tejp aplikuje v protažení svalu, vést k pozitivním změnám v dynamické kontrole kolen, rovnováze a vnímání polohy sportovců. Naopak umístění kineziologického tejpu na stejném místě, ale bez pre-streče, neprokázalo v těchto testech významné zlepšení. Další studie slibuje větší kohortu a je možné, že bude tejpování gluteusu mediusu a tibialisu oddělena, aby se určilo, zda je třeba zatejpovat obě místa, pro dosažení pozitivních výsledků, nebo zda zatejpování jednoho svalu může dosáhnout stejných výsledků. Zjištění studie nelze zobecnit na mužské sportovce. Tato studie však přidává k rostoucímu počtu důkazů, že kineziologické tejpování může pozitivně změnit dynamickou kontrolu u sportovců.

Další zajímavé informace, data ze studií a praktické zkušenosti můžete získat na našich kurzech RockTape.

 

Saki, F., Romiani, H., Ziya, M. & Gheidi, N., (2022). The effects of gluteus medius and tibialis anterior kinesio taping on postural control, knee kinematics, and knee proprioception in female athletes with dynamic knee valgus. Physical Therapy in Sport 53, 84-90