Tejpování a nestabilita hlezenního kloubu (kotníku)

Tejpování a nestabilita hlezenního kloubu (kotníku)

Dnes rozebíraná studie zkoumá vliv kineziologického tejpování (KT) na svalovou sílu a rovnováhu u vysokoškolských basketbalistů s funkční nestabilitou kotníku (FNK).

 

Podvrtnutí kotníku je ve sportu běžné a tvoří významnou část kloubních zranění u vysokoškolských sportovců. Výzkumníci provedli testy u 30 osob s FNK, včetně izokinetických testů svalové síly kotníku a testů rovnováhy.

Po přidání KT se špičkový moment dorzální flexe kotníku zvýšil o 34 % a moment plantární flexe kotníku se zvýšil o 19,9 %. Studie naznačuje, že KT může zlepšit svalovou sílu dorzální flexe kotníku a plantární flexe u vysokoškolských basketbalistů s FNK.

Účinek KT na statickou rovnováhu byl ve srovnání s dynamickou rovnováhou slabší. Výsledky naznačují, že kineziologický tejp může významně zlepšit rovnováhu vysokoškolských basketbalistů s FNK při dynamických sportech.

 

Největší omezení: Nejedná se o RCT, tudíž chybí kontrolní skupina.

 

 Kristen Jackson, Janet E. Simon, Carrie L. Docherty (2016). Extended use of Kinesiology Tape and Balance in Participants with Chronic Ankle Instability. Journal of athletic traingin doi: 10.4085/1062-6050-51.2.03.