Tejpování a význam edukace

Kaya a kol. 2011 zkoumali efekt tejpování 55 lidí s bolestmi ramene - impingement syndromu (v té době o tomto syndromu nebyli ještě informace ze studií z posledních let, nicméně můžeme brát v potaz specifické bolesti ramene).

Pozitiva v aplikaci tejpu:
- Okamžité snížení bolesti
- Zvětšení nebolestivého rozsahu pohybu do abdukce

Druhá studie se zaměřila na oblast krční páteře, přesněji na pacienty s akutním whiplash syndromem. Bylo zjištěno snížení bolesti jak ihned po aplikaci, tak po 24 hodinovém odstupu. Zvětšil se také rozsah pohybu, avšak minimálně.

Ač jsou tyto studie malá a leckdo by do nich kritickým kulometem nadělal díry, jako do ementálu, bereme je pozitivně a významně jak pro použití tejpu, tak pro edukaci pacienta, kterého v rámci tejpu a okamžitého - byť mnohdy krátkodobého - zlepšení bolestivosti a zlepšení ROM můžeme edukovat o vnímání bolesti a její modulaci - např. vstupování do senzoriky, případně o (ne)podstatě strukturálních změn. Díky modulaci bolesti můžeme také modulovat strach z pohybu, a pohyb je to, k čemu směřujeme.

Další zajímavé informace, data ze studií a praktické zkušenosti můžete získat na našich kurzech RockTape.