Tejpování mozku: "Záhadný vliv" na propriocepci

Účinkuje kineziologický tejp na strukturu nebo mozek?

Studie s názvem "Effects of Patellar Taping on Brain Activity During Knee Joint Proprioception Tests Using Functional Magnetic Resonance Imaging" zkoumala vliv patelárního tejpování na mozkovou aktivitu během propriocepčních úkolů pomocí funkční magnetické rezonance (fMRI). Cílem studie bylo prozkoumat hypotézu senzorického vstupu a určit, zda je účinnost patelárního tejpování způsobena změnou nastavení čéšky nebo změnou senzorického vstupu.

 

Studie se zúčastnilo osm dobrovolníků (muži), kteří byli zdraví a měli dominantní pravou nohu. Účastníci prováděli dva úkoly. Tyto úkoly byly prováděny s tejpem a bez něj. Skeny fMRI byly použity k analýze mozkové aktivity během úkolů.

Testy propriocepce kolenního kloubu: Probandé prováděli úkoly zaměřené na vnímání polohy a pohybu kolene pomocí proprioceptivních testů. Tyto testy zahrnovaly pohyby kolene bez tejpu a s tejpem v oblasti pately. Tejpování bylo provedeno pomocí jednoduché techniky, která pokrývala 50 % povrchu kůže nad kolenem.

 

Studie naznačuje, že patelární tejpování může mít vliv na mozkovou aktivitu během daných cvičeních. Zjištění podporují teorii, že patelární tejpování může být účinnou terapií spíše díky jemným mechanismům ovlivňujícím mozek, než že by pouze poskytovalo mechanickou podporu čéšky, nebo měnilo biomechaniku dolní končetiny.

Je důležité poznamenat, že tato studie se zaměřila na zdravé jedince a nezkoumala účinky patelárního tejpování na vyšší mozková centra u zraněných kolen. Je zapotřebí dalšího výzkumu, který by prozkoumal specifické mechanismy a klinické důsledky patelární tapingové pásky na mozkovou aktivitu u jedinců s bolestí patelofemorálního kloubu nebo poraněním kolene.

 

CALLAGHAN, Michael J., et al. Effects of patellar taping on brain activity during knee joint proprioception tests using functional magnetic resonance imaging. Physical therapy, 2012, 92.6: 821-830.