Tejpování vbočeného palce - Hallux valgus

Kineziologické tejpování vbočeného palce, konkrétně Hallux Valgus, je léčebný postup o kterém nedávno vyšel tento vědecký článek (zdroj níže). Hallux Valgus je stav, kdy se palec u nohy mění svoji pozici. Obvykle se projevuje jako bolestivý hrbol na vnitřní straně chodidla u kloubu palce, tedy těsně nad palcem. Tento stav může často způsobovat nepohodlí a potíže při chůzi nebo dlouhodobém stání.


Kineziologický tejpování je forma léčby, která využívá elastickou pásku k jemnému opětovnému nastavení této oblasti těla a snížení bolesti. Každý tejp má jedinečné vlastnosti a vytváří podpůrnou vrstvu, která pomáhá snižovat vybočení prstů. Pružnost pásky zajišťuje jemné a podpůrné napětí, které umožňuje svalům a tkáním "odpočívat", ale přitom neomezuje pohyb.

Kromě toho lze kineziologickou pásku použít ke korekci kloubu, snížení zánětu a zlepšení prokrvení oblasti. Tejp pomáhá zlepšit rozsah pohybu a snižuje bolest spojenou s Hallux Valgus tím, že snižuje tlak na oblast a umožňuje přirozenější funkci svalů a podporu.


V nedávné studii publikované v roce 2021 Tobiaszem Żłobińskim a kol., bylo zjištěno, že kineziologický tejping je účinnou metodou konzervativní léčby u pacientů (40 subjektů), kteří nebyli indikováni k operaci. Při aplikaci tejpu se statisticky významně snížil úhel Hallux Valgus ve srovnání s úhlem před tapingem (p < 0,01). Kromě toho změna polohy halluxu v důsledku tejpování vyvolala významné změny ve vnímání bolesti (p < 0,001).
Kineziologický tejpování hallux valgus je bezpečná a levná možnost léčby, která umožňuje jedinci vykonávat každodenní činnosti s menší bolestí a nepohodlím spojeným s tímto onemocněním. Podpůrná povaha tejpu pomáhá s udržením požadovaného držení těla a ovlivnění pozice palce u nohy, což může zlepšit celkovou kvalitu života osob s vbočeným palcem.

Zdroj: Żłobiński, T., Stolecka-Warzecha, A., Hartman-Petrycka, M., & Błońska-Fajfrowska, B. (2021). The Influence of Short-Term Kinesiology Taping on Foot Anthropometry and Pain in Patients Suffering from Hallux Valgus. Medicina (Kaunas, Lithuania), 57(4), 313. https://doi.org/10.3390/medicina57040313