Tejpujete si kolena, abyste si ulevili od bolesti? Možná byste to mohli zkusit

Kineziologické tejpování pri OA kolena

Bolesti kolen a účinky kineziologického tejpování byly dobře prozkoumány v mnoha studiích, které poukazují na jeho přínos v pociťování bolesti a zvládání denních činností při aplikovaném tejpu. Nedávno se objevily dvě studie, které přidaly k evidence-based základům týkajících se kineziologického tejpování pro lidi trpící bolestí kolen spojené s osteoartrózou (OA).

Studie Park et al se zaměřila na bolest a funkcionalitu v malé skupině 10 lidí ve věku 60+ s bolestí více než 5/10 na škále VAS (visual analog scale).Studie sledovala skóre bolesti prostřednictvím VAS v klidu a při chůzi a čas potřebný k dokončení testu chůze na 10m (10MWT), jakož i “Vstaň a jeď” (TUG), kde účastníci zahájili test v sedě na židli s následným postavením, chůzí 3m , otočením se o 180°, chůzí zpět a následným posazením se.

Studie zjistila, že skóre VAS se v klidu nezměnilo s tejpem nebo bez, ale bolest během chůze se snížila. Skóre pro 10MWT a TUG bylo lepší ve stavu s kineziologickým tejpem. Pokud dokážeme snížit bolest kolen u lidí s OA a zlepšit jejich rychlost chůze, rovnováhu nebo obratnost, možná se nám podaří zvýšit aktivitu pacientů, což je v konečném důsledku důležitou součástí praxe managementu OA kolen. Právě aplikace kineziologického tejpu může poskytnout možnost pro větší fyzickou aktivitu.

Další studie Donce a Kubiliuse zkoumala využití kineziologického tejpování u 187 pacientů s OA kolena. Účastníci byli náhodně rozděleni do skupiny „správně aplikovaného“ kineziologického tejpování a skupiny „nespecifického“ tejpování, ve které byl aplikován „sham“ tejp, jednalo se tedy o neterapeutickou aplikaci. Studie zkoumala bolest pomocí stupnice VAS během dne, noci, při změně polohy (například ze sedu do stoje), ve stoje a při chůzi. Pro sekundární závěry studie využili KOOS (Knee Osteoarthritis Outcome Score) a prahové hodnoty tlakové bolesti (PPT) v oblasti šlachy patelly. Měření se uskutečnila na začátku, následně po 4 týdnech tejpování (tejpování 6 dní, 1 den přestávka skrze odpočinek pokožky, následně další aplikace) a znovu za další 4 týdny po ukončení tejpování.

Studie zjistila, že po 4 týdnech tejpování obě skupiny hlásily méně bolesti, ale skupina „správně aplikovaného“ tejpu měla klinicky významné snížení bolesti. 

Dokonce io čtyři týdny později obě skupiny pociťovaly sníženou bolest, ale opět skupina se „správně aplikovaným“ tejpem měla klinicky významnější výsledek. Obě skupiny měly výrazně lepší hodnoty KOOS a zajímavé je, že autoři sledovali také užívání NSAID (nesteroidní antiflogistikum) a obě skupiny snížily užívání farmaceutik během 8 týdnů trvání studie. Prahové hodnoty tlakové bolesti zůstaly nezměněny.

Terapeutem a pacientům to může poskytnout určitý klid, protože aplikování kineziologického tejpu při OA kolene má do určité míry šanci na zmírnění bolesti kolene i při „nepřesné“ aplikaci, což je užitečné, když si kineziologický tejp aplikují sami pacienti. Je to pravděpodobné proto, že „nespecifické“ nebo „sham“ tejpování stále poskytuje určitý druh neurosenzorického vstupu do CNS a jako takové může mít modulační účinek na bolest.

Tato studie má velmi dobrou velikost vzorku a metodologii při randomizaci subjektů. Omezením je absence skupiny „bez tejpu“, stejně jako významná míra předčasného ukončení účasti zejména ve skupině „sham tejpu“.

V souhrnu s dalšími studiemi, které poukazují na benefity používání kineziologického tejpování při bolesti kolen, tyto dvě studie doplňují k rostoucí evidence based, která prokazuje potenciál pro úlevu od bolesti a zlepšení funkce. Z tohoto důvodu může být kineziologické tejpování velmi dobrým doplňkem cvičení a posilování.

Další zajímavé informace, data ze studií a praktické zkušenosti můžete získat na našich kurzech RockTape.

 

Donec, V. & Kubilius, R. (2019) The effectiveness of Kinesio Taping for pain management in knee osteoarthritis: a randomised, double-blinded, controlled clinical trial. Therapeutic Advances in Musculoskeletal Disease 11, 1-17

Park, J., Yoon, T., Lee, S., Hwang, N., Lee, J., Jung, Y. & Lee, G., (2019) Immediate effects of kinesiology tape on the pain and gait function in older adults with knee osteoarthritis. Medicine 98 45 (e17880)