Účinek kineziologického tejpování na snížení bolesti a invalidity u pacientek s chronickou bolestí spodních zad

Nedávná studie Maceda a spol. prokázala znížení bolesti a míry invalidity u pacientek s chronickou bolestí dolní části zad po aplikaci kineziologického tejpu. Tato studie zahrnovala 108 žen ve věku 18 až 50 let, které trpěly „chronickou, nespecifickou bolestí dolní části zad“ déle než tři měsíce.

Studie poukázala na snížení bolesti a zlepšení skóre invalidity při testování po třech dnech s aplikovaným kineziologickým tejpem. Toto zlepšení nastalo, ať už byl tejp aplikován „správně“ Bolest 4.9 > 2.5 ( s malým napětím ve flexi) nebo pokud byl aplikován u pacientů ve vzpřímené poloze, bez jakéhokoli napětí Bolest 4.9 > 2.5 ( co bychom mohli nazvat „posturální aplikace“ nebo navádění). Ke snížení bolesti nedošlo v kontrolní skupině Bolesť 4.9 > 4.4 (žádná intervence) nebo na signifikantní úroveň ve skupině, která měla aplikovanou „Micropore“ – fixní tejp Bolest 5.1 > 3.8.

Ve třech skupinách s intervencí: kineziologický tejp aplikován „správně“, kineziologický tejp aplikovan bez napětí a ve skupině s fixním tejpem, došlo k určitému snížení úrovně bolesti ve všech třech skupinách ve srovnání s velmi malou změnou v kontrolní skupině. To může naznačovat, že "jakýkoli" nový senzorický vstup může být užitečný při snižování bolesti u chronických stavů dolní části zad. Pouze dvě skupiny, s kineziologickým tejpem, měly snížení bolesti na VAS o čosi více než 2/10, což se často používá jako měřítko „klinicky relevantního rozdílu“.

Pokud jde o snížení zdravotního postižení, studie použila jako měřítko „Dotazník disability Rolanda Morrise“. Opět všechny skupiny s tejpem vykazovaly určitou změnu, ale skupina se "správne" aplikovaným kineziologickým tejpem měla klinicky významnou změnu po 3 dnech a skupina se „správnou“ aplikací si udržela zlepšení ve skóre invalidity také po 10 dnech. Studie se také zabývala měřením rozsahu pohybu dolní části zad, EMG aktivitou svalů bederních vzpřimovačů a silou těchto svalů při extenzi. Mezi skupinami nedošlo k žádným významným změnám v skupinách.

Závěry této studie jsou podobné zjištěním Parreiry et al (2014). Tato studie také zjistila snížení bolesti a invalidity u populace s chronickou bolestí dolní části zad po 4 týdnech kineziologického tejpování, bez ohledu na to, zda byl tejp aplikován „správně“ nebo bez napětí – jednalo se o podobnou metodologii jako v současné studii. Studie Parreira nezahrnovala kontrolní skupinu.

Společně tato studie a studie Parreira ukazují, že u pacientů s chronickou bolestí dolní části zad může kineziologické tejpování krátkodobě snížit bolest a invaliditu. Je zajímavé, že obě studie ukazují, že v zkoumané populaci nemusí na způsobu aplikace tejpu až tak záležet. Kineziologický tejp však může být užitečným doplňkem léčby, potenciálně umožňuje zvýšit další intervence, jako je obecné cvičení a posilovací cvičení, co může vést k dlouhodobějším změnám.

Studie se zabývala pouze ženami ve věku 18–50 let, takže výsledky nemusí být zobecnitelné na jiné populace.

Vzhledem k rostoucí závislosti na opioidech a dalších lécích při pokusu o zvládnutí chronické bolesti dolní části zad se neinvazivní a velmi nízkoriziková alternativa k léčbě bolesti, jako je kineziologické tejpování, jeví jako lepší místo, kde začít.

Další zajímavé informace, data ze studií a praktické zkušenosti můžete získat na našich kurzech RockTape.

 

Macedo, L.d.B., Richards, J., Borges, D.T., Melo, S.A. & Brasileiro, J.S., (2019). Kinesio taping reduces pain and improves disability in low back pain patients: a randomised controlled trial. Physiotherapy 105, p65-75

Parreira, P.S., Costa, L.M., Takahashi, R., Hespanhol Jr, L.C., da Luz Jr, M.A., da Silva T.M., & Costa, L.O.P., (2014). Kinesio taping to generate skin convolutions is not better than sham taping for people with chronic non-specific low back pain: a randomised trial. Journal of Physiotherapy 60, p90-96.