Účinek tejpování při poranění - studie na myších

účinky kineziologického tejpování při poranění a pohmoždění

Tato studie zkoumala účinky kineziologického tejpování na měkké tkáně po poranění na myších. Dvanáct dospělých samic potkanů bylo rozděleno do dvou skupin: 

  • 30 minutové tejpování,
  • 6 hodinové tejpování.

 

Každému potkanovi byl na poraněnou část těla aplikován tejp. Vzdálenosti mezi epidermis a dermis byly v obou skupinách ve srovnání s kontrolní skupinou významně vyšší. Edematózní oblasti vykazovaly v obou skupinách značné pokles. Nervový růstový faktor (NGF) a imunitní reaktivita B-buněčného lymfomu 2 (Bcl-2) byly sníženy na všech stranách tejpu.

 

Výsledky naznačují, že kineziologické tejpování zvyšuje epidermálně-dermální vzdálenost a může snížit pocit bolesti, edém a zánět po traumatu měkkých tkání. Autoři naznačují, že kineziologický tejpování může být cenným doplňkem léčby při pohmoždění, ale k potvrzení těchto výsledků jsou zapotřebí další klinické studie.