Vliv směru aplikace kineziologického tejpu na sílu a flexibilitu svalů kotníku

Záleží na směru aplikace kineziologického tejpu?!

Cílem dnes rozebírané studie bylo zjistit vliv směru aplikace kineziologického tejpu (KT) na rozsah pohybu kotníku (ROM) a sílu lýtkových svalů. Studie se zúčastnilo dvacet zdravých osob.

Síla plantárních flexorů kotníku a ROM dorzální flexe kotníku byla měřena před a po tejpování.

 

Byly testovány dva různé směry aplikace KT: 

  • od úponu k začátku svalů,

  • od začátku k úponu svalů.

 

Výsledky neprokázaly významný rozdíl v žádném z měřených výsledků. Studie tedy neposkytla vědecké důkazy podporující příznivé účinky závislé na směru aplikace tejpu.

Nemusíme si tedy tolik lámat hlavu nad smerem aplikace tejpu, alespoň tedy ve spojitosti s dříve zmiňovanou inhibicí a facilitací svalů. 

 

Yuan-Yuan Lee, Hsiao-Yun Chang,  Yun-Chi Chang, Juo-Ming Chen (2012) THE EFFECT OF APPLIED DIRECTION OF KINESIO TAPING IN ANKLE MUSCLE STRENGTH AND FLEXIBILITY. 30 International Conference on Biomechanics in Sports (2012).