Vliv kineziologického tejpování na kvalitu rovnováhy po fyzické zátěži

Dostatečná rovnováha je důležitá nejen při lyžování a snowboardingu, ale také při každodenních aktivitách. Výzkum zjistil, že schopnost udržovat vhodnou rovnováhu může být negativně ovlivněna svalovou únavou, pravděpodobně v důsledku zhoršení schopnosti člověka zpracovat senzorické informace z těla, ale také z vnějšího prostředí. Zejména svaly kolenního kloubu se zdají být důležité pro udržení dobré rovnováhy a při únavě potenciálně zvyšují riziko zranění kolena. Studie dokončená v Innsbrucku v Rakousku ve středisku lyžařských a alpských sportů vám může tuto zimu pomoci snížit riziko zranění kolena na zasněžených svazích.

V této studii vybrali 12 mladých mužů s rekreačním sportovním zázemím a otestovali jejich schopnost rovnováhy před a po 30 minutách chůze z kopce (20% náklon) na běžeckém pásu. Test rovnováhy se uskutečnil na „Balančním Systému Biodex“, který poskytuje skóre rovnováhy založené na množství naměřeného posturálního kolísání. Test se uskutečnil se subjekty stojícími na jedné noze, s otevřenýma očima, kteří se snažili nekolísat po dobu 20 sekund a opakoval se 3krát. Participanti byli testováni před chůzí na běžeckém pásu a poté bezprostředně po chůzi. Rekreační sportovci byli randomizováni, přičemž provedli test s otejpovaným kolenem/kvadricepsem nebo bez a o týden později dokončili druhou testovací podmínku.

Autoři zjistili, že využití kineziologického tejpu na kolenou/kvadricepsech subjektů nezměnilo jejich schopnost rovnováhy na začátku testu (před chůzí na běžeckém pásu). Použití kineziologického tejpu zmírnilo zhoršení rovnováhy související s únavou. Ve skupině s tejpováním bylo zhoršení schopnosti udržat rovnováhu menší oproti kontrolní skupině. Zdá se tedy, že účastníci se horším stavem rovnováhy měli z kineziologického tejpování větší prospěch a naopak ti, kteří měli dobrou základní rovnováhu, měli z tejpování menší užitek.

Vědci došli k závěru, že kineziologický tejp může pomoci čelit "negativním následkům" fyzické námahy na stabilitu kolena a tím omezit narušení rovnováhy v důsledku únavy z této námahy. Toto zjištění může mít přínos pro velkou skupinu rekreačních lyžařů se slabší rovnováhou (a také pro jejich terapeuty), kteří jsou pravděpodobně nejvíce zasaženi zraněním kolena na horách. Výzkumníci naneštěstí nezkoumali i následné ovlivnění rovnováhy vlivem večerních aktivit v barech vedle svahu.

Jako většina studií má i tato jistá omezení. Má malou velikost vzorku a může mít omezenou generalizovatelnost, protože všechny subjekty byli pouze mladí muži, kteří byli relativně fit a sportovně aktivní. Je to však jedna z mnoha studií, které poukazují na podobná zjištění – to znamená, že kineziologický tejp nezlepšuje rovnováhu v klidu, ale může pomoci předcházet některým negativním účinkům únavy.

Další zajímavé informace, data ze studií a praktické zkušenosti můžete získat na našich kurzech RockTape.

 

Hosp, S., Folie, R., Csapo, R., Hasler, M., & Nachbauer, W., (2017). Eccentric exercise, kinesiology tape and balance in healthy men. Journal of Athletic Training doi: 10.4085/1062-6050-52.3.11