Kurzy

Videokurz - Kompresní flossing - RockFloss

V tomto kurzu se dozvíte o možnostech využití kompresního flossování pomocí pomůcek RockFloss, na jakém principu fungují a jak je začlenit do praxe pomocí množství praktických ukázek.

RockTape - kurzy tejpování

Nový pohled na tejpování v rámci dostupných výzkumů. Kurzy se věnují tejpování v rámci modulaci bolesti, tejpování pohybu - ne svalů, a "tejpování mozku".

RockBlades - mobilizace měkkých tkání

Naučte se pracovat s nástroji na mobilizaci měkkých tkání (iastm nástroje – instrument assisted soft tissue mobilization) a používat je v péči o vaše pacienty či sportovní svěřence.

Pohybový specialista

Pro lidský pohyb neexistuje „jedna ideální šablona“, spíše existuje mnoho „lidských variabilit“, díky kterým můžeme dosáhnout stejných pohybových cílů.